هو الباقی

یادبود شادروان سید مرتضی رضوی

تصویر متوفی سید مرتضی رضوی
لطفا برای شرکت در مراسم ختم مجازی مرحوم بر روی دکمه های پایین کلیک کنید

صلوات:
106
طلب آمرزش:
102
فاتحه:
105
یادبود شادروان

پدر عزیزم در عین ناباوری در سن ۵۳ سالگی پر کشید 🖤🖤🖤

آدرس مزار: امامزاده حسن جاده فرودگاه اصفهان

ویدیو فاتحه

آرامگاه مجازی چیست؟

ختم قرآن بر اساس 30 جزء - تحدیر - معتز آقایی

دفعات ختم قران: 0 بار

جهت تسریع در ختم قرآن کریم پیشنهاد میشود حضرتعالی جزء شماره 1 را قرائت بفرمایید

جزء 1 - 0 بار
جزء 2 - 0 بار
جزء 3 - 0 بار
جزء 4 - 0 بار
جزء 5 - 0 بار
جزء 6 - 0 بار
جزء 7 - 0 بار
جزء 8 - 0 بار
جزء 9 - 0 بار
جزء 10 - 0 بار
جزء 11 - 0 بار
جزء 12 - 0 بار
جزء 13 - 0 بار
جزء 14 - 0 بار
جزء 15 - 0 بار
جزء 16 - 0 بار
جزء 17 - 0 بار
جزء 18 - 0 بار
جزء 19 - 0 بار
جزء 20 - 0 بار
جزء 21 - 0 بار
جزء 22 - 0 بار
جزء 23 - 0 بار
جزء 24 - 0 بار
جزء 25 - 0 بار
جزء 26 - 0 بار
جزء 27 - 0 بار
جزء 28 - 0 بار
جزء 29 - 0 بار
جزء 30 - 0 بار
صوت جزء شماره 1
صوت جزء شماره 2
صوت جزء شماره 3
صوت جزء شماره 4
صوت جزء شماره 5
صوت جزء شماره 6
صوت جزء شماره 7
صوت جزء شماره 8
صوت جزء شماره 9
صوت جزء شماره 10
صوت جزء شماره 11
صوت جزء شماره 12
صوت جزء شماره 13
صوت جزء شماره 14
صوت جزء شماره 15
صوت جزء شماره 16
صوت جزء شماره 17
صوت جزء شماره 18
صوت جزء شماره 19
صوت جزء شماره 20
صوت جزء شماره 21
صوت جزء شماره 22
صوت جزء شماره 23
صوت جزء شماره 24
صوت جزء شماره 25
صوت جزء شماره 26
صوت جزء شماره 27
صوت جزء شماره 28
صوت جزء شماره 29
صوت جزء شماره 30

اشتراک گذاری

بارکد صفحه

بازدید: 107
آدرس صفحه: http://www.shadravan.net/khatm-majazi/290
برای کپی آدرس این صفحه کلیک و از طریق پیام رسان ها ارسال نمایید
یا با کلیک روی لینک های زیر این صفحه را در شبکه های مجازی منتشر کنید: